Lokacija in okolica

Lokacija

V neposredni bližini centra Ljubljane, tik ob mestni vpadnici Ljubljana – center, gradimo sosesko sedmih vrstnih hiš. V naravi hiše predstavljajo samostojne stanovanjske enote s pokritim lastniškim parkirnim prostorom za dva avtomobila in z lastnima atrijema na severnem in južnem delu hiše.

Soseska Ekvrna se nahaja ob Barjanski cesti. Uporabniku nudi vso infrastrukturo urbanega središča ter mu hkrati omogoča mir in povezanost z naravo. Zaokrožuje jo bližina strogega centra mesta, Natura 2000 ter izjemne vedute Ljubljanskega gradu s silhueto Alp v ozadju.

Hiše so namenjene tako mladim družinam, kot tistim, ki so se naveličali bivanja v stanovanju in imajo željo po življenju v hiši, ki omogoča več zasebnosti in stika z naravo. Zaradi izredne lokacije, so primerne tudi za investicijo.

OKOLICA

Hiše so lokacijsko umeščene neposredno ob ureditveno območje OPPN 19 – BARJANSKA CESTA VZHOD (TR-423 in TR-388 CU SS). Navedeni prostorski akt zagotavlja, da bo v bližnji prihodnosti urejeno širše območje prostora, ki ga akt zajema.

Občinski podrobni prostorski načrt območja (OPPN 19) je v pripravi ter ima, kot vsi tovrstni strateški dokumenti, jasno vizijo: oblikovati celovito prenovo širšega območja mesta in oblikovati sodobno zeleno Ljubljano. Znotraj območja se predvideva ureditev nove cestna povezave neposredno iz Barjanske ceste. Izhodišča za pripravo OPPN 19 so navedena v prostorskem načrtu OPN MOL ID.

Omrežje odprtih javnih prostorov povezuje mesto z mestnim zaledjem. Ohranja se pet zelenih klinov. Kot centralni mestni park je med drugimi opredeljen tudi novi rekreacijski park Južni park, ki leži neposredno ob Ljubljanici. Območje vpadnic bo programsko raznovrstno opremljeno.

Obvoznica

Oddaljenost: 1 km
Čas: 2 min

Nakupovalni center

Oddaljenost: 3,9 km
Čas: 7 min

Center

Oddaljenost: 2,2 km
Čas: 4 min

Golf klub

Oddaljenost: 3,3km
Čas: 5 min

Zdravstveni dom

Oddaljenost: 2,8 km
Čas: 6 min

Botanični vrt

Oddaljenost: 2,2 km
Čas: 5 min

Osnovna šola

Oddaljenost: 0,6 km
Čas: < 1 min

PP

Oddaljenost: 0,2 km
Čas: <1 min