Image Alt

Gradnja

Začetek zemeljskih del - junij 2019

Globoko temeljenje z CFA piloti globine 17m

Zaključna dela pred temeljno ploščo – avgust 2019

Temeljna plošča – Oktober 2019

November 2019 – objekt se že dviga iz zemlje

November 2019 – Druga etaža

Februar 2020

Marec 2020